[𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧] រាប់ត្រឡប់ថយក្រោយ PK Legend ផ្តើមចេញជាផ្លូវការ។

ព្រឹត្តិការ 24-08-2020

[𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧] រាប់ត្រឡប់ថយក្រោយ PK Legend ផ្តើមចេញជាផ្លូវការ។

បងប្អូនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ ប្រិយមិត្តជិតឆ្ងាយ អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំពុងតែធ្វើអ្វីដែរចា៎? មកទីនេះ Chariya នឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្តាប់ចា៎។

ម៉ោង 10h10 ថ្ងៃ 25/08 ផលិតផលពិសេសដាវអ្នកក្លាហានសំដែងតួអស្ចារ្យបំផុតនៅ បានCAMBODIA ផ្តើមចេញដំណើរការហើយ។

  • គ្រប់សមរភូមិប្រយុទ្ធនៃ PK បញ្ចេញពន្លឺកាំរស្មីគួរជាទីគយគន់ក្រៃពេក។
  • ក្រាហ្វិក 3D skill កំពូល
  • លក្ខណៈស្នេហាប្លែកថ្មី
  • ប្រព័ន្ធ pet ពាហនៈសម្បូរបែប
  • ទូគ្រឿងបំពាក់ពណ៍សម្បុរស្រស់ស្អាត ជាច្រើន style ជ្រើសរើសនឹងជាច្រើនរឿងរ៉ាវប្លែកៗពិសេសទៀតផង។ អ្នកក្លាហានទាំងអស់សូមរង់ចាំនាទីពិសេសនៃផលិតផល PK Legend ផ្តើមចេញដំណើរជាផ្លូវការ។

ទាំងអស់នឹងមានក្នុង PK Legend។ សូមអ្នកក្លាហានតាមដាននៅទំព័រ https://pklegend.net/home ដើម្បីបានជ្រាបនូវព័ត៌មានពីការបើកដំណើរការរបស់ដាវអ្នកក្លាហានសម្ដែងតួអង្គនេះណា៎!