ព្រឹត្តិការណ៍ HOT ទទួលរង្វាន់ VIP សប្តាហ៍ 16

ព្រឹត្តិការ 06-12-2020

🔰 ពេលវេលាកើតឡើង៖ 08/12 - 14/12

🔰 ដែនកំណត់៖ server 1, 2, 3

I. Event ឆ្មានាំមកនូវលាភ

ក្នុងសប្តាហ៍នេះ មានការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍។ ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្មានាំមកនូវលាភនឹងចែកចេញជា 2 វេន៖

+ វេនទី 1៖ កើតឡើងពី 08/12 ដល់ 09/12

+ វេនទី 2៖ កើតឡើងពី 0:00 ដល់ 23:59 ថ្ងៃ 12/12

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ អ្នកក្លាហានចូលរួមគឺងាយស្រួលបំផុត។ គ្រាន់តែបោះបង់ចោលចំនួនមាសជាក់លាក់ដើម្បីបង្វិល។

❗ ចំណាំ៖ រង្វាន់នឹងបានផ្ញើក្រោយពេល event បញ្ចប់។

លើកទី ចំនួនមាសដាក់ចូលដើម្បីបង្វិល កម្រិត VIP ត្រូវការ
1 48 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2 188 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 588 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4 1488 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5 3288 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6 10888 5,6,7,8,9
7 20888 7,8,9
8 40888 9

II. Event រករតនវត្ថុ

អ្នកក្លាហានឲ្យតែចំណាយ​ 30 មាសសម្រាប់ការបង្វិល។ ជាពិសេស ត្រូវការត្រឹមតែ 288 មាសអ្នកទាំងអស់អាចបង្វិល 10​វេន។

ចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ហាប្រឈមមុខនឹងសំណាង ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានទទួលដោយចៃដន្យ។ នឹងមានជាច្រើន item កម្រមានក្នុង event នេះណាបងប្អូនទាំងអស់។

+ បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ

+ បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត

+ មេទ័ពកំពូលមេទ័ពត្រូកូលឆាន

 ហើយនៅមានច្រើនទៀត item HOT ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំវីរបុរសមកទទួល។ តើអ្នកកំពុងរង់ចាំអ្វីដោយមិនចូលរួមភ្លាមៗ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រឈមមុខនឹងសំណាង។ តោះចូលបង្វិលទទួលរង្វាន់ទាំងអស់គ្នា!

III. Event សន្សំបញ្ចូល 7 ថ្ងៃ

 Event សប្តាហ៍នេះនឹងនាំវីរបុរសនូវវិជ្ជាគុនមួយដ៏ hot៖ បាតដៃកទេពម្ចាត់នាគ

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ចូរអ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសចូល game នឹងត្រូវបានសន្សំមក។

  រង្វាន់ ១ រង្វាន់ 2 រង្វាន់ 3 រង្វាន់ 4 រង្វាន់ 5
សន្សំបញ្ចូល 50 golds បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *1 ឱសថគន្ធមេឃា *1 តារាមគ្គបញ្ជា*1 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល *10
សន្សំបញ្ចូល 120 golds បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថគន្ធមេឃា *2 តារាមគ្គបញ្ជា*2 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល *20
សន្សំបញ្ចូល 600 golds បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *3 ឱសថគន្ធមេឃា *3 តារាមគ្គបញ្ជា*3 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល *30
សន្សំបញ្ចូល 1200 golds បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថគន្ធមេឃា *4 តារាមគ្គបញ្ជា*4 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល *40
សន្សំបញ្ចូល 4000 golds បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *5 ឱសថឈូកកែវ *1 តារាមគ្គបញ្ជា*5 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល *50
សន្សំបញ្ចូល 9000 golds បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថឈូកកែវ*2 តារាមគ្គបញ្ជា*6 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល *100
សន្សំបញ្ចូល 15.000 golds បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *7 ឱសថឈូកកែវ*3 តារាមគ្គបញ្ជា*7 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល *150

IV. Event ចំណាត់ថ្នាក់បញ្ចូល

ស​ប្តា​ហ៍​នេះ event ផ្តល់ឱ្យវីរបុរសនូវកាតដៃគូថ្មី ប្រកួតមាន់ រួមជាមួយនឹងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗ

ចំណាំ៖ អ្នកក្លាហានត្រូវឈានដលគោលអប្បបរមាទើបទទួលបានរង្វាន់សម្របណា៎

ចំណាត់ថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌអប្បបរមាសម្រាប់ការវាយតម្លៃ Item ចំនួន
1
បញ្ជូលពី 6000 មាសឡើងទៅ
ត្រា​ត្បូងនិល 1
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ 10
ហិបនិរន្ដរភាពកំពូលទិព្វអង់អាច 1
កាតអភិជនជល់មាន់ 5
2
Nạp từ 5000 vàng trở lên
រង្វាន់​ថ្ម Lv5 តាម​យថាហេតុ 2
រង្វាន់ជ្រើសរើសកំបិតកិត្តិនាមកម្រ 2
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត 5
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 3
3
Nạp từ 4000 vàng trở lên
រង្វាន់​ថ្ម Lv5 តាម​យថាហេតុ 1
រង្វាន់ជ្រើសរើសកំបិតកិត្តិនាមកម្រ 1
រង្វាន់បារគូក្រហម 1
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 1
4 - 6
Nạp từ 3000 vàng trở lên
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 25
ហិបជំនាញមេទ័ព 3
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 3
ម៉ឺនសត្វផល 3
7 - 10
Nạp từ 2000 vàng trở lên
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 15
ហិបជំនាញមេទ័ព 2
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 2
ម៉ឺនសត្វផល 2
11 - 20
Nạp từ 1000 vàng trở lên
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 5
ហិបជំនាញមេទ័ព 1
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 1
ម៉ឺនសត្វផល 1

V. event សន្សំចំណាយរាល់ថ្ងៃ

ក្នុងរយៈពេលកើតឡើង event រាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងសន្សំមក​ ពេលវេលាសន្សំពី 0:00 - 23:59 រួមថ្ងៃ រាល់ថ្ងៃនឹងបាន reset មកគោលចំណាយ

គោលសន្សំចំណាយ Item ចំនួន
50
ឱសថពាហនៈ 15
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 15
នាគទេពផល 15
ត្រាត្បូងនិល lv3 1
300
ឱសថពាហនៈ 30
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ត្រាត្បូងនិល lv4 1
600
ឱសថពាហនៈ 40
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 40
នាគទេពផល 40
ត្រាត្បូងនិល lv5 1
1500
ឱសថពាហនៈ 70
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ត្រាត្បូងនិល lv6 1
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត 3
3000
ឱសថពាហនៈ 120
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 120
នាគទេពផល 120
ត្រាត្បូងនិល lv7 1
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ 5

VI. Event បញ្ចូលបន្តបន្ទាប់

ព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះនាំមកនូវវីរបុរស កំបិតមេឃាទេព

រាល់ថ្ងៃបញ្ចូល 1 កញ្ចប់ 50 មាស បន្តបន្ទាប់ក្នុង 7 ថ្ងៃ ក្រៅពីរង្វាន់ជូនរាល់ថ្ងៃនឹងទទូលបានបន្ថែមកំបិតមេឃាទេព 

ថ្ងៃ Item ចំនួន
ថ្ងៃ 1
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 2
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 3
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 5
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 6
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 7
កំបិតមេឃាទេព-រូប 1
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3