ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី 18

ព្រឹត្តិការ 20-12-2020

ពេលវេលាកើតឡើង៖ 21/12 - 27/12

ដែនកំណត់៖ server 1, 2, 3

I. Event ដករង្វាន់តាមម៉ោងកំណត់ 

សប្តាហ៍នេះ event នឹងនាំមកជូនអ្នកក្លាហានបណ្តាវត្ថុធាតុដ៏ hot ដូចជា នាគរាជមហាធរណីអាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ  ក្រៅពីនោះនៅមានហិបគ្រឿងប្រដាប់អភិជនក្រហម 3 ផ្កាយគឹជាវត្ថុធាតុដែលអ្នកក្លាហានកំពុងត្រូវការ - បង្វិល 1 លើកបាត់ 20មាស, ប្រសិនបង្វិល 10 លើក 200មាស

Number វត្ថុធាតុ ចំនួន
1 នាគរាជមហាធរណី 1
2 អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ 1
3 អំណោយអភិជន 3 ផ្កាយក្រហម 1
4 ពាន់ឆ្នាំផល 5
5 អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 1
6 បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍ - គុណភាពវិសេស 5
7 ផ្លាកទេពសមាធិ ( ខ្ពស់) 1
8 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 10
9 ថ្មសុវណ្ណសម័យ (មធ្យម) 5
10 ថ្មមហាឫទ្ធី (មធ្យម) 5
11 500 មាសចាក់សោ 1
12 ឱសថសត្វពាហនៈ 10
13 នាគទេពផល 10
14 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 5
15 30 ម៉ឺន សុទ្ធវិញ្ញាណកម្លាំងធាតុ 1

 

Number វត្ថុធាតុ ចំនួន តម្លៃប្តូរ/ ចំនួនលើកប្តូរ
1 ធ្មេញប្រាំមួយ(7N) 1 200/1
2 អំណោយជម្រើសកាំបិតពេញនិយម-គុណភាព 1 10000/1
3 កិត្តិនាមលំពែងកម្ទេច 1 300/1
4 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 1 3 /999
5 ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 1 5999 /1
6 អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 1 80/50
7 ជំនាញមេទ័ព-ព្យាបាលរបួស 1 800/9
8 ជំនាញមេទ័ព-បូជាសព 1 800/9
9 ជំនាញមេទ័ព-វិញ្ញាណនិម្មិត 1 800/9
10 ជំនាញមេទ័ព-ចំណងចង 1 1200/9
11 ជំនាញមេទ័ព-បង្រ្កាប 1 1200/9
12 ជំនាញមេទ័ព-ផាសុកភាព 1 1200/9
13 ហិបគ្រឿងប្រដាប់មេទ័ព-តារា 1 1000/20

II. Event រករតនវត្ថុ

- អ្នកក្លាហានឲ្យតែចំណាយ​ 30 មាសសម្រាប់ការបង្វិល។ ជាពិសេស ត្រូវការត្រឹមតែ 288 មាសអ្នកទាំងអស់អាចបង្វិល 10​វេន។

- ចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ហាប្រឈមមុខនឹងសំណាង ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានទទួលដោយចៃដន្យ។ នឹងមានជាច្រើន item កម្រមានក្នុង event នេះណាបងប្អូនទាំងអស់។

+ បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ

+ បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត

+ មេទ័ពកំពូលមេទ័ពត្រូកូលឆាន

ហើយនៅមានច្រើនទៀត item HOT ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំវីរបុរសមកទទួល។ តើអ្នកកំពុងរង់ចាំអ្វីដោយមិនចូលរួមភ្លាមៗ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រឈមមុខនឹងសំណាង។ តោះចូលបង្វិលទទួលរង្វាន់ទាំងអស់គ្នា!

III. Event សន្សំបញ្ចូល 7 ថ្ងៃ

Event សប្តាហ៍នេះនឹងនាំវីរបុរសនូវវិជ្ជាគុនមួយដ៏ hot៖ បាតដៃកទេពម្ចាត់នាគ

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ចូរអ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសចូល game នឹងត្រូវបានសន្សំមក។

  រង្វាន់ ១ រង្វាន់ 2 រង្វាន់ 3 រង្វាន់ 4
សន្សំបញ្ចូល 50 golds
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *1 ឱសថគន្ធមេឃា *1 តារាមគ្គបញ្ជា*1 ថ្នាំ EXP x2 *1
សន្សំបញ្ចូល 120 golds
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថគន្ធមេឃា *2 តារាមគ្គបញ្ជា*2 ថ្នាំ EXP x2 *1
សន្សំបញ្ចូល 600 golds
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *3 ឱសថគន្ធមេឃា *3 តារាមគ្គបញ្ជា*3 ថ្នាំ EXP x2 *1
សន្សំបញ្ចូល 1200 golds
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថគន្ធមេឃា *4 តារាមគ្គបញ្ជា*4 ថ្នាំ EXP x2 *1
សន្សំបញ្ចូល 4000 golds
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *5 ឱសថឈូកកែវ *1 តារាមគ្គបញ្ជា*5 ថ្នាំ EXP x3 *1
សន្សំបញ្ចូល 9000 golds
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត ឱសថឈូកកែវ*2 តារាមគ្គបញ្ជា*6 ថ្នាំ EXP x3 *1
សន្សំបញ្ចូល 15.000 golds
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ *7 ឱសថឈូកកែវ*3 តារាមគ្គបញ្ជា*7 ថ្នាំ EXP x3 *1

IV. Event ចំណាត់ថ្នាក់បញ្ចូល

ស​ប្តា​ហ៍​នេះ event ផ្តល់ឱ្យវីរបុរសនូវកាតដៃគូថ្មី ប្រកួតមាន់ រួមជាមួយនឹងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗ

ចំណាំ៖ អ្នកក្លាហានត្រូវឈានដលគោលអប្បបរមាទើបទទួលបានរង្វាន់សម្របណា៎

ចំណាត់ថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌអប្បបរមាសម្រាប់ការវាយតម្លៃ Item ចំនួន
1
បញ្ជូលពី 6000 មាសឡើងទៅ
ត្រា​ត្បូងនិល 1
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ 10
ហិបនិរន្ដរភាពកំពូលទិព្វអង់អាច 1
កាតអភិជនជល់មាន់ 5
2
បញ្ជូលពី 5000 មាសឡើងទៅ
រង្វាន់​ថ្ម Lv5 តាម​យថាហេតុ 2
រង្វាន់ជ្រើសរើសកំបិតកិត្តិនាមកម្រ 2
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត 5
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 3
3
បញ្ជូលពី 4000 មាសឡើងទៅ
រង្វាន់​ថ្ម Lv5 តាម​យថាហេតុ 1
រង្វាន់ជ្រើសរើសកំបិតកិត្តិនាមកម្រ 1
រង្វាន់បារគូក្រហម 1
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 1
4 - 6
បញ្ជូលពី 3000 មាសឡើងទៅ
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 25
ហិបជំនាញមេទ័ព 3
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 3
ម៉ឺនសត្វផល 3
7 - 10
បញ្ជូលពី 2000 មាសឡើងទៅ
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 15
ហិបជំនាញមេទ័ព 2
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 2
ម៉ឺនសត្វផល 2
11 - 20
បញ្ជូលពី 1000 មាសឡើងទៅ
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 5
ហិបជំនាញមេទ័ព 1
រង្វាន់វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធកំពូល 1
ម៉ឺនសត្វផល 1

V. Event សន្សំចំណាយរាល់ថ្ងៃ

ក្នុងរយៈពេលកើតឡើង event រាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងសន្សំមក​ ពេលវេលាសន្សំពី 0:00 - 23:59 រួមថ្ងៃ រាល់ថ្ងៃនឹងបាន reset មកគោលចំណាយ

គោលសន្សំចំណាយ Item ចំនួន
50
ឱសថពាហនៈ 15
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 15
នាគទេពផល 15
ត្រាត្បូងនិល lv3 1
300
ឱសថពាហនៈ 30
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ត្រាត្បូងនិល lv4 1
600
ឱសថពាហនៈ 40
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 40
នាគទេពផល 40
ត្រាត្បូងនិល lv5 1
1500
ឱសថពាហនៈ 70
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ត្រាត្បូងនិល lv6 1
បន្ទះកំពូលលោកក្បាច់​កំបិត 3
3000
ឱសថពាហនៈ 120
ឱសថ​ត្បូង​រស្មី​ចិញ្ចាច 120
នាគទេពផល 120
ត្រាត្បូងនិល lv7 1
បន្ទះបាត​ដៃ​កម្ចាត់​នាគរាជ 5

VI. Event បញ្ចូលបន្តបន្ទាប់

ព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះនាំមកនូវវីរបុរស កំបិតមេឃាទេព

រាល់ថ្ងៃបញ្ចូល 1 កញ្ចប់ 50 មាស បន្តបន្ទាប់ក្នុង 7 ថ្ងៃ ក្រៅពីរង្វាន់ជូនរាល់ថ្ងៃនឹងទទូលបានបន្ថែមសំបុត្រអ្នកនាង បុប្ផា

ថ្ងៃ Item ចំនួន
ថ្ងៃ 1
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 2
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 3
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 5
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 6
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 7
សំបុត្រអ្នកនាង បុប្ផា 1
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
រង្វាន់តាម​យថាហេតុថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3