លំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ 19

ព្រឹត្តិការ 27-12-2020

ពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍: 28/12 - 04/1

Server អនុវត្ត:  server 1, server 2, server 3

I. Event ប្តូរផ្លាកបញ្ជា

- ស​ប្តា​ហ៍​នេះ event នឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហានបណ្តាវត្ថុធាតុ មេទ័ពអ្នកក្លាហានទេពគួ ហិបគ្រឿងបំពាក់អភិជនក្រហម.. ក៏មានបន្ថែមផងដែរគឺជា ថ្មរស្មីនិម្មិតក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 15 ជាបណ្តាវត្ថុធាតុអ្នកក្លាហានចាំបាច់ណាស់!

- បង្វិល 1 ដងនឹងចំណាយ 20 មាស ប្រសិលបង្វិល 10 ដងចំណាយត្រឹម 188 មាស

- រាល់វេនបង្វិលនឹងសន្សំបាន 1 ផ្លាកបញ្ជា

II. Event សន្សំចំណាយ 7 ថ្ងៃ

 - ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃ អ្នកលេងចាប់ផ្តើមចំណាយ មាស ប្រព័ន្ធនឹងកំណត់ត្រា ឈាន់ដល់គោលណាមួយនឹងទទួលបានរង្វាន់នៅគោលនោះ។

- ចំណាយកាន់តែច្រើនទទួលបានកាន់តែច្រើនវត្ថុធាតុ

គោលចំណាយមាស រង្វាន់វត្ថុធាតុ ចំនួន
60
ឱសថសត្វពាហនៈ 5
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 5
នាគទេពផល 5
វិញ្ញាណទារកសត្វ 1
200
ឱសថសត្វពាហនៈ 30
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ឱសថគន្ធមេឃា 1
500
ឱសថសត្វពាហនៈ 50
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 50
នាគទេពផល 50
ផ្លែស្វាយកាល 1
1000
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ផ្លែសហស្សវត្សរ៍ 1
2000
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
100 ម៉ីនកាក់ 1
វិញ្ញាណនាគរាជហោះ 1
3500
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
100 ម៉ីនកាក់ 3
ឱសថព្រឹលខៀវ 1
6000
ថ្មពណ៌មាស (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 200
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 5
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់ឧបករណ៍-កំពូល 5
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 200
នាគទេពផល 200
កាក់ 1500000
10000
មហាឫទ្ធី (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 250
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 10
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់ឧបករណ៍-កំពូល 10
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 250
នាគទេពផល 250
50 ម៉ីនកាក់ 3
15000
ថ្មនាគ​ប្រាំបួន (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 300
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 20
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់ឧបករណ៍-កំពូល 20
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 300
នាគទេពផល 300
កាក់ 2000000

III. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ

- ក្នុងពេលវេលាកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានធ្ចើការបញ្ចូលមាសចូល game នឹងត្រូវបានគិតថាសន្សំ

- អ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសឈាន់ដល់គោលណាមួយ នឹងទទួលបានភ្លាមរង្វាន់របស់គោលបញ្ចូលនោះ។

* ចំណាំ៖ មាសត្រូវបានសន្សំក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ ឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសសន្សំបាននឹងត្រឡប់មក 0 ដើម្បីសន្សំមកពីដំបូង ចូរអ្នកក្លាហាន
សូមទទួលរង្វាន់ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃណា៎!

គោលបញ្ចូល រង្វាន់វត្ថុធាតុ ចំនួន
បញ្ចូលឈានដល់គោល 150 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 1
អាវុធដែក​ត្រជាក់-មធ្យម 3
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 3
50 ម៉ីនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 300 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 2
អាវុធដែក​ត្រជាក់-មធ្យម 5
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 5
100 ម៉ីនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 600 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 4
អាវុធដែក​ត្រជាក់-ខ្ពស់ 3
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 7
50 ម៉ីនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 1500 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 3
អាវុធដែក​ត្រជាក់-ខ្ពស់ 5
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 10
100 ម៉ីនកាក់ 2
បញ្ចូលឈានដល់គោល 3000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 6
អាវុធដែក​ត្រជាក់-ខ្ពស់ 10
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 15
100 ម៉ីនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 15
អាវុធដែក​ត្រជាក់-ខ្ពស់ 15
បញ្ជា​ស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 20
500 ម៉ីនកាក់ 1

IV. Event Shop កំណត់ម៉ោង

- ស​ប្តា​ហ៍​នេះនឹងបើកលក់បណ្តាវត្ថុធាតុដ៏ HOT ដើម្បីអ្នកក្លាហានទាំងអស់អាចកើនកម្លាំងប្រយុទ្ធ

ឈ្មោះវត្ថុធាតុ តម្លៃលក់
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍ 100
ក្រណាត់​វិញ្ញាណកម្រិត 15 200
ហិបថ្មពណ៌មាស 500
ហិបមហាឫទ្ធី 500

V. Event វេនបង្វិលមាស

- ការវិលត្រឡប់មករបស់ event វេនបង្វិលមាស បន្ទាប់ពីសម្រាកមួយរយៈ អ្នកក្លាហានទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយឬនៅ?

- ជាមួយនឹងគោលបញ្ចូលពីតូចដល់ធំបំផុត ចូរចាំមើលសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកក្លាហានទាំងអស់ដល់ណា អាចបង្វិលចូល X10 ឬទេ?

លើកបង្វិល គោលបញ្ចូល មាសបង្វិល
1 50 38
2 100 88
3 500 488
4 1500 1488
5 5000 4888
6 10000 9888