ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី 25

ព្រឹត្តិការ 08-02-2021

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី 25

អនុវត្តឲ្យបណ្តា  server បើកលើសពី 168 ថ្ងៃ                                 
- ពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍    08/02 - 14/02                            
- Server អនុវត្ត    Server 1    

I. Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង                                                    
- សប្តាហ៍នេះ event នឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហាននូវបណ្តាសម្ភារៈដ៏ hot ជាមួយបណ្តាគោលសន្សំសំច័យបានថយចុះដើម្បីអ្នកក្លាហានទាំងឡាយអាចនឹងទទួលបានបណ្តាសមភារៈនេះងាយស្រួលជាង។                                                    
                                                    
- រាល់អ្នកលេងតម្រូវការបញ្ចូលអប្បបរមា 1 កញ្ចប់គឺនឹងអាចទទួលបានអំណោយតាមគោលដែលលះបង់របស់ server                                                    
- Event នេះរួមមាន 2 ព្រឹត្តិការណ៍តូចៗគឺពិភពគុនរួមកម្លាំងនិងប្រធាននៃពិភពគុន      

1. Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង

STT គោលបញចូល រង្វាន់សម្ភារៈ
1 បញ្ចូលគ្រប់ 1000 កាំបិតមេឃាទេព-រូប*1
ទង់បញ្ជា*5
ចង្កឹះសោកំណប់ - កំពូលលោក*2
នាគទេពផល*20
100 ម៉ឺនកាក់*1
2 បញ្ចូលគ្រប់ 3000 200 មាសចាក់សោ*1
ថ្មពណ៌មាស(មធ្យម)*5
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*2
បញ្ជាម៌ាគាតារា*2
ត្បូងនិល Lv5*1
3 បញ្ចូលគ្រប់ 5000 ឪសថពាហនៈ*20
200 មាសចាក់សោ*1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត (មធ្យម)*20
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2
4 Nạp đủ 10000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*6
100 ម៉ឺនកាក់*1
ភស្ដុតាងចម្លងទូកដរ*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20
ឱសថព្រឹលខៀវ*2
5 Nạp đủ 20000 ហិបវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ*1
ថ្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់)*2
សំបុត្រវេនខៃហ្វុងផ្លូវទឹក*1
សំបុត្រប្រកាសសង្គ្រាម BOSS ទោល*2
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*8
6 Nạp đủ 40000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10
ឪសថពាហនៈ*30
ហិបគ្រឿងប្រដាប់មេទ័ព-តារា*1
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*2
ឪសថ EXP x3*1
7 បញ្ចូលគ្រប់70000 ស្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់)*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30
បញ្ជាស្វែងរកធាតុប្រាំបី*5
អាវហង្សខៀវ*1
វិញ្ញាណនាគរាជហោះ*1
8 បញ្ចូលគ្រប់ 100000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10
ពាន់ថ្នាំផល*2
ឱសថទន់ភ្លន់*1
200 មាសចាក់សោ*1
ថ្មពណ៌មាស(ខ្ពស់)*2
9 បញ្ចូលគ្រប់ 150000 ឪសថពាហនៈ*50
ជំនាញពាហនៈ-ការពារ*1
វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*1
មហាឫទ្ធី (ខ្ពស់)*2
អំណោយអភិជនពណ៌ទឹកក្រូច 3 ផ្កាយ*1
10 បញ្ចូលគ្រប់ 220000 អាវនិមិ្មតរូប*1
នាគទេពផល*50
ឪសថ EXP x3*1
បញ្ជាម៌ាគាតារា*2
វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*2

2. Event ប្រធាននៃពិភពគុន

ទីតាំងថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌអប្បបរមាដើម្បីរៀបចំណាត់ថ្នាក់ រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់
1 2000 កាំបិតលោកនាថ*1;ល្បីឈ្មោះគ្រប់ទិសទី *1; ត្រាត្បូងនិល Lv8*1; ថ្មវិញ្ញាណទេព*5;ក្រណាត់វញ្ញាណកម្រិត 15*10
2 1000 សំបុត្រអ្នកក្លាហានគួជីង*1
ត្រាត្បូងនិល Lv7*1
ក្រណាត់វញ្ញាណកម្រិត 14*5
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់*5
3 1000 ក្រណាត់វញ្ញាណកម្រិត 14*3
ត្រាត្បូងនិល Lv5*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*5
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*3
4,1 500 ក្រណាត់វញ្ញាណកម្រិត 14*2
ត្រាត្បូងនិល Lv5*1
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*3
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2
11,3 500 ក្រណាត់វញ្ញាណកម្រិត 14*2
ត្រាត្បូងនិល Lv5*1
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*10
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*2
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*1

II. Event អំណោយកំពូលលោក                                                    
- Event សប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហានទាំងឡាយបណ្តាសម្ភារៈដ៏ពិសេស hot ជាមួយតម្លៃមិនអាចណាប្រូម៉ូហ្សិនជាងទៀត អ្នកក្លាហានទាំងឡាយចូរប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបានជាកម្មសិទ្ធិនូវបណ្តាសម្ភារៈនេះភ្លាមៗចា៎                                                    
- សម្ភារៈបិសេស hot របស់កំណេថ្មី៖  មេទ័ពត្រូកូលឆានបង្ហាញខ្លួន អ្នកក្លាហានទាំងឡាយចូរប្រញាប់ប្រញាល់ដណ្តើមយក ឪកាសមាតែម្តងគត់មិនអាចទុកឲ្យរំលងបាន        

Number VP តម្លៃលក់
1 ម្ចាស់មេឃាបញ្ជា 99
2 ត្បូងនិល LV6 99
3 ត្រាត្បូងនិល Lv6 999
4 សំបុត្រមេទ័ពត្រូកូលឆាន 9999
5 អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 199

III. Event បង្វិលមាស                                        
- ការត្រឡប់មកវិញរបស់ event បង្វិលមាសក្រោយមួយរៈកាលឈប់សម្រាក អ្នកក្លាហានទាំងឡាយបានត្រៀមសម្រាប់ event លើកនេះឬនៅ?                                        
- ជាមួយបណ្តាគោលបញ្ចូលចាប់ពីតូចបំផុតរហូតដល់ធំបន្តបន្ទាប់ ចូរមើលភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកក្លាហានទាំងឡាយតើនូវកម្រិតណា  តើអាចបង្វិលចូល X10 ដែរឬទេចា៎?                                        

លើកបង្វិល គោលបញ្ចូល បង្វិលមាស
1 50 38
2 100 88
3 500 488
4 1500 1488
5 5000 4888
6 10000 9888

IV. Event បញ្ចូលបន្តបន្ទាប់                                         
- ព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហាននូវដាវមេឃា                                        
- រាល់ថ្ងៃបញ្ចូល 1 កញ្ចប់ 50 មាស បន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈកាល 7 ថ្ងៃក្រៅពីរង្វាន់តាមលំដាប់ថ្ងៃក៏នឹងទទួលបន្ថែមដាវមេឃា                                      

ថ្ងៃ ឈ្មោះសម្ភារៈ SL
ថ្ងៃ 1
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 2
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
51 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 3
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
52 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
53 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 5
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
54 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 6
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
55 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 7
អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ 1
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
56 មាសចាក់សោ 3

 

 V. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ                                             
- ក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលមាសចូលក្នុង game នឹងត្រូវបានគិតជាការសន្សំសំច័យ                                            
- អ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសឈានដល់គោលណានីមួយគឺថានឹងទទួលបានភ្លាមនូវរង្វាន់របស់គោលបញ្ចូលនោះ                                            
* ចំណាំ៖ មាសត្រឹមអាចសន្សំសំច័យបានក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បើឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសសន្សំសំច័យបានត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ 0 ដើម្បីធ្វើការសន្សំសំច័យសាជាថ្មី ហេតុនោះអ្នកក្លាហានចូរទទួលទាំងអស់រង្វាន់ក្នុងថ្ងៃនោះចា៎                                            

គោលបញ្ចូល រង្វាន់សម្ភារៈ ចំនួន
បញ្ចូលឈានដល់គោល 150 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 1
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 3
50 ម៉ឺនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 300 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 2
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 5
100 ម៉ឺនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 600 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 4
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 7
50 ម៉ឺនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 1500 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 3
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 10
100 ម៉ឺនកាក់ 2
បញ្ចូលឈានដល់គោល 3000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 6
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 10
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 15
100 ម៉ឺនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 15
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 15
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 20
500 ម៉ឺនកាក់ 1