ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី 20

ព្រឹត្តិការ 03-01-2021

ពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍: 05/01 - 10/01

Server: server 1, server 2, server 3

I. Event ឆ្មានាំមកនូវលាភ

- សប្តាហ៍នេះ Event ឆ្នានាំមកនូវលាៅនឹងរត់ 1 លើកអុសអន្លាយ 4 ថ្ងៃ

- ពេលវេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ 05/01 -> 08/01

ឪកាសធ្វើមានបានមកដល់ហើយ ចូលរួមភ្លាមណា៎អ្នកក្លាហានទាំងឡាយ

លើកទី
ចំនួនមាសបោះចូលបង្វិល កម្រិត VIP តម្រូវការ
1 48 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2 188 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 588 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4 1488 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5 3288 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6 10888 5,6,7,8,9
7 20888 7,8,2009
8 40888 9

II. Event ពិភពគុនដ៏ឧឡារិក

- ចែកចេញជា 4 ព្រឹត្តិការណ៍តូចៗ

  1. ក្នុងរយៈកាលព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចូលចំនួន​ទឹកប្រាក់ណានីមួយក៏អាចទទួល
Number ឈ្មោះវត្ថុធាតុ
ចំនូន
1 ថ្មនាគប្រាំបួន(ខ្ពស់) 2
2 ឪសថ EXP x2 2
3 EXP ឪសថ-ពិសេស 2
4 អំណោយពិសេសដ៏រំភើប 1
5 ឱសថព្រឹលខៀវ 1

2. ទិញកាំច្រួចផ្កាឧឡារិកអាចនឹងទទួលរង្វាន់ដ៏សប្បាយរីករាយ

Number ចំនួនមាសបង្វិល វត្ថុធាតុ
1 68 អាវអណ្ដើកពស់ខ្មៅ
2 68 កាំបិតដែកអាថ៌កំបាំងកំពូលរូប
3 68 វិញ្ញាណឆ្មាពពក
4 68 ផ្កាខៀវបរិសុទ្ធិ ឬម
5 68 កិត្តិនាម
6 68 ថ្មជានិច្ច
7 68 ក្បួនខ្នាតកម្រិត 5
8 68 ក្បួនខ្នាតកម្រិត 4
9 68 អំណោយអាវុធវេទមន្តក្រហម
10 68 ថ្មវាយសម្រុក Lv4
11 68 ថ្ម HP Lv4
12 68 ឪសថបាហនៈ *5
13 68 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច *5
14 68 ហិបកម្លាំងធាតុយុទ្ធសិល្បិ៍គ្រឺស្តានបរិសុទ្ធ

3. ធ្វើបេសកកម្ម លេងល្បែងអាចនឹងទទួលពិន្ទុគាំទ្រ សន្សំសំចៃពិន្ទុជាក់ស្បាន់អាចនឹងទទួលរង្វាន់ដ៏សប្បាយរីករាយ

គោលពិន្ទុ វត្ថុធាតុ វត្ថុធាតុ
70
EXP ឪសថ-ពិសេស 1
វិញ្ញាណទារកសត្វ 1
90
EXP ឪសថ-ពិសេស 1
ហិបគ្រឿងប្រដាប់ពាហន់-តារា 1
120
EXP ឪសថ-ពិសេស 1
ហិបគ្រឿងប្រដាប់ពាហន់-តារា 1
160
EXP ឪសថ-ពិសេស 1
អំណោយលើកទឹកចិត្ត 1
210
កងធាតុសុខសាន្ដ 1
EXP ឪសថ-ពិសេស 1
អំណោយលើកទឹកចិត្ត 2

4. ក្នុងរយៈកាលនៃព្រឹត្តិការណ៍សន្សំចំណាយគ្រប់ 3280 កំណប់បុរាណអាចនឹងចូលតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់អាចនឹងបានរង្វាន់ធំពិសេសជាង

TOP Number វត្ថុធាតុ វត្ថុធាតុ
1
1 កំពូលអ្នកក្លាហានពិភពគុន 1
2 ហិបនិរន្ដរភាពកំពូលទិព្វអង់អាច 1
2
1 កាំបិតលាភអាថ៌កំបាំង 1
2 ឫទ្ធិអំណាចអ្នកក្លាហាន 1
3
1 កាំបិតមហាទ្វារ 1
2 សំណើចពិភពគុន 1

III. Event ដំណាក់រតនវត្ថុ

 - ព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍នេះនាំមកជាច្រើនវត្ថុធាតុថ្មីដេលមានតម្លៃដូចជា៖ បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី, បន្ទះក្រញាំដៃបិសាចធាតុញីប្រាំបួន, បន្ទះបាតដៃកទេពម្ចាត់នាគ មេទ័ពពិសេសអ្នកក្លាហានទេពគួ, នឹងជាច្រើនវត្ថុធាតុផ្សេងៗទឿត

- តម្លៃសម្រាប់ 1 លើកបង្វិលគឺជា 30 មាស ដើម្បីប្រិតសំច័យជាងអ្នកក្លាហានប្រើប្រាស់ការបង្វិល 10 លើកបន្តបន្ទាប់បាត់បង់ 288 មាសប៉ុណ្ណោះ

- រង្វាន់គឺចៃដន្យដូច្នោះហើយអ្នកក្លាហានចូរសាកល្បងលមើលសំណាងរបស់ខ្លួននឹងស្បាយយកវត្ថុធាតុដែលមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចា៎

IV. Event សន្សំបញ្ចូល 7 ថ្ងៃ

 - Event សប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហាននូវឈុតវិជ្ជាគុនមួយថ្មីដ៏ hot គឺជាវិជ្ជាគុន៖ យុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី

 - ក្នុងរយៈកាលប្រព្រឹត្តិទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលក្នុង game នឹងបានសន្សំសំច័យមកវិញ

លក្ខខណ្ឌ រង្វាន់ទី 1 រង្វាន់ទី 2 រង្វាន់ទី 3 រង្វាន់ទី 4 រង្វាន់ទី 5
សន្សំបញ្ចូល 50 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *1 ឱសថគន្ធមេឃា *1 បញ្ជាម៌ាគាតារា*1 ឪសថ EXP x2 *1
នាគទេពផល*10
សន្សំបញ្ចូល 120 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *2 ឱសថគន្ធមេឃា *2 បញ្ជាម៌ាគាតារា*2 ឪសថ EXP x2 *1
នាគទេពផល *20
សន្សំបញ្ចូល 600 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *3 ឱសថគន្ធមេឃា *3 បញ្ជាម៌ាគាតារា*3 ឪសថ EXP x2 *1
នាគទេពផល *30
សន្សំបញ្ចូល 1200 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *4 ឱសថគន្ធមេឃា *4 បញ្ជាម៌ាគាតារា*4 ឪសថ EXP x2 *1
នាគទេពផល*40
សន្សំបញ្ចូល 4000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *5 ឱសថគន្ធមេឃា *1 បញ្ជាម៌ាគាតារា*5 ឪសថ EXP x3 *1
នាគទេពផល *50
សន្សំបញ្ចូល 9000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *10 ឱសថគន្ធមេឃា *3 បញ្ជាម៌ាគាតារា*7 ឪសថ EXP x3 *1
នាគទេពផល *100
សន្សំបញ្ចូល 15000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *20 ឱសថគន្ធមេឃា *5 បញ្ជាម៌ាគាតារា*10 ឪសថ EXP x3 *1
នាគទេពផល *150

V. Event រៀបលំដាប់ការបញ្ចូល

 សប្តាហ៍នេះ event នាំមកឲ្យអ្នក្លាហានទាំងឡាយនូវមេទ័ពត្រូកូលឆានជាមួយត្បូងនិល Lv8, ក្រណាត់ វិញ្ញាណកម្រិត 14 នឹងជាច្រើនវត្ថុធាតុដែលមានតម្លៃ

ចំណាំ៖ អ្នកក្លាហានទាំងឡាយត្រូវតែឈានដល់គោលអតិបរមាទើបអាចទទួលរង្វាន់រៀបចំណាត់ថ្នាក់សមស្របណា៎

ចំណាត់ថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌអតិបរមាដើម្បីរៀបចំណាត់ថ្នាក់ វត្ថុធាតុ ចំនួន
1
បញ្ចូលចាប់ពី 2000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិល Lv8 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 10
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14 10
សំបុត្រមេទ័ពត្រូកូលឆាន 5
2
បញ្ចូលចាប់ពី 2000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិល Lv7 1
ជម្រើសអំណោយដាវពេញនិយមកម្រ 2
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 5
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14 5
3
បញ្ចូលចាប់ពី2000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិល Lv6 1
ជម្រើសអំណោយដាវពេញនិយមកម្រ 1
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម 1
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14 3
4,6
បញ្ចូលចាប់ពី 1000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិលLv5 1
ហិបជំនាញមេទ័ព 3
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 3
ម៉ឺនសត្វផល 3
7,1
បញ្ចូលចាប់ពី1000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិល Lv4 1
ហិបជំនាញមេទ័ព 2
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 2
ម៉ឺនសត្វផល 2
11,2
បញ្ចូលចាប់ពី 1000 មាសឡើងទៅ
ត្បូងនិល Lv4 1
ហិបជំនាញមេទ័ព 1
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 1
ម៉ឺនសត្វផល 1

VI. Event សន្សំចំណាយប្រចាំថ្ងៃ

 ក្នុងរយ់កាលប្រព្រឹត្តិទៅនៃ event, រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងសន្សំសំច័យមក បេលវេលាសន្សំសំច័យចាប់ពីម៉ោង 0h - 23h59p ក្នុងថ្ងៃ ក្រោយមករៀងរាល់ថ្ងៃនឹង reset សាវិញគោលសន្សំចំណាយ

គោលសន្សំចំណាយ វត្ថុធាតុ ចំនួន
50
ឪសថបាហនៈ 15
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 15
នាគទេពផល 15
ត្បូងនិល Lv3 1
300
ឪសថបាហនៈ 30
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ត្បូងនិល Lv4 1
600
ឪសថបាហនៈ 40
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 40
នាគទេពផល 40
ត្បូងនិលLv5 1
1500
ឪសថបាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ត្បូងនិល Lv6 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 3
3000
ឪសថបាហនៈ 120
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 120
នាគទេពផល 120
ត្បូងនិល Lv7 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 5