លំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ 21

ព្រឹត្តិការ 10-01-2021

លំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ 21

I. Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង

ព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះនាំមកនូវវីរៈបុរសក្តៅ ៗ ជាមួយវត្ថុសំខាន់ៗដែលបានសន្សំទុកដើម្បីឱ្យវីរបុរសអាចទទួលបានរបស់ទាំងនេះកាន់តែងាយស្រួល។

- វិសាលភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍  :      All server
- ពេលវេលា   :    11/01 - 17/01

អ្នកលេងម្នាក់ៗត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច ១ កញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានអំណោយយោងតាមសញ្ញាសំគាល់បូជារបស់ម៉ាស៊ីនមេ

 ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរួមបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍តូចចំនួន ២ គឺ ពិភពគុនរួមកម្លាំង និង ម្ចាស់ពិភពគុន

Event ពិភពគុនរួមកម្លាំង

Ordinal number គោលបញ្ចូល រង្វាន់វត្ថុ
1 បញ្ចូលគ្រប់ 1000 កាំបិតមេឃាទេព-រូប*1
ទង់បញ្ជា *5
សោកំណប់ទ្រព្យ-កំពូលឯក*2
នាគទេពផល*20
100 ម៉ឺនកាក់*1
2 បញ្ចូលគ្រប់ 3000 200 មាសចាក់សោ*1
ថ្មពណ៌មាស(មធ្យម)*5
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*2
បញ្ជាម៌ាគាតារា*2
ត្បូងនិល Lv5*1
3 បញ្ចូលគ្រប់ 5000 ឪសថពាហនៈ*20
200 មាសចាក់សោ*1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត (មធ្យម)*20
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2
4 បញ្ចូលគ្រប់ 10000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*6
100 ម៉ឺនកាក់*1
ភស្ដុតាងចម្លងទូកដរ*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20
ឱសថព្រឹលខៀវ*2
5 បញ្ចូលគ្រប់ 20000 ហិបសុទ្ធវិញ្ញាណ*1
ថ្មនាគប្រាំបួន (ម (ខ្ពស់)*2
សំបុត្រវេនខៃហ្វុងផ្លូវទឹក*1
សំបុត្រប្រកាសសង្គ្រាម BOSS ទោល*2
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*8
6 បញ្ចូលគ្រប់ 40000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10
ឱសថពាហនៈ*30
ហិបគ្រឿងប្រដាប់មេទ័ព-តារា*1
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*2
ថ្នាំ EXP x3*1
7 បញ្ចូលគ្រប់ 70000 ថ្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់)*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុធាតុប្រាំបី*5
អាវ ហង្សខៀវ*1
វិញ្ញាណនាគរាជហោះ*1
8 បញ្ចូលគ្រប់ 100000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍ដាវរស្មីក្រហម*10
ផ្លែសហស្សវត្សរ៍*2
ឱសថទន់ភ្លន់*1
200 មាសចាក់សោ*1
ថ្មពណ៌មាស (ខ្ពស់)*2
9 បញ្ចូលគ្រប់ 150000 ឱសថពាហនៈ*50
ជំនាញពាហនៈ-មន្តអាគម*1
វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*1
ថ្មមហាឫទ្ធី (ខ្ពស់)*2
អំណោយអភិជនពណ៌ទឹកក្រូច 3 ផ្កាយ*1
10 បញ្ចូលគ្រប់ 220000 អាវនិមិ្មតរូប*1
នាគទេពផល*50
ថ្នាំ EXP x3*1
បញ្ជាម៌ាគាតារា*2
វិញ្ញាណសត្វព្រលឹងបិសាច*2

Event ម្ចាស់ពិភពគុន

 

តំបន់ថ្នាក់ លក្ខ័ណ្ឌអបរិមាដើម្បីចំណាត់ថ្នាក់ រង្វាន់ថ្នាក់
1 2000 កាំបិតលោកនាដ*1
ល្បីឈ្មោះគ្រប់ទិសទី *1
ត្រាត្បូងនិល Lv8*1
ថ្មវិញ្ញាណទេព*5
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 15*10
2 1000 សំបុត្រគួជីង *1
ត្រាត្បូងនិល Lv7*1
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*5
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់*5
3 1000 ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*3
ត្រាត្បូងនិល Lv5*2
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*30
អាវុធដែកត្រជាក់-Trung*5
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*3
4,1 500 ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 14*2
ត្រាត្បូងនិល Lv5*1
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច*20
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម*3
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍*2

II. Event រង្វាន់កំពូល

- Event សប្តាហ៍នេះនាំមកជូនអ្នកក្លាហាននូវវត្ថុដ៏ hot ជាមួយនឹងតម្លៃអាទិភាពប្រូម៉ុសិន, ចូរអ្នកក្លាហានទាំងឡាយរហ័សដៃដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនូវវត្ថុទាំងនេះណា៎!                                                        
- វត្ថុដ៏ hot នៃកំណែថ្មីនេះ៖ មេទ័ពត្រូកូលឆានបានបង្ហាញខ្លួន, ចូរអ្នកក្លាហានទាំងឡាយឆាប់ដណ្ដើមយកភ្លាម, ឱកាសមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមិនអាចរំលងបានទេ!                                                        

ល.រ Items តម្លៃលក់
1 ម្ចាស់មេឃាបញ្ជា 99
2 ត្បូងនិល LV6 99
3 ត្រាត្បូងនិលLv6 999
4 សំបុត្រមេទ័ពត្រូកូលឆាន 9999
5 អាវុធដែកត្រជាក់- ខ្ពស់ 199

III. Event បង្វិលមាស

- ការវិលត្រឡប់មករបស់ event បង្វិលមាសក្រោយមួយរយៈកាលឈប់សម្រាក អ្នកក្លាហានទាំងឡាយបានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ event លើកនេះហើយឬនៅចា៎?                                                
- ជាមួយបណ្តាគោលបញ្ចូលចាប់ពីតូចដល់ធំតាមលំដាប់លំដោយបន្តបន្តាប់ ចូរមើលសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បណ្តាអ្នកក្លាហានតើដល់ណា  អាចនឹងបង្វិលបានចូល X10 ដែរឬទេចា៎?                                                

លើកបង្វិល គោលបញ្ចូល មាសបង្វិល
1 50 38
2 100 88
3 500 488
4 1500 1488
5 5000 4888
6 10000 9888

 

IV. Event បញ្ចូលបន្ដបន្ទាប់

- ព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហាននូវកាំបិតមេឃា                                            
- រាល់ថ្ងៃបញ្ចូលមួយកញ្ចប់ 50 មាស បន្ដបន្ទាប់ក្នុងអំឡុង 7 ថ្ងៃ, ក្រៅពីរង្វាន់រាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានបន្ថែមកាំបិតមេឃា។              

ថ្ងៃ ឈ្មោះវត្ថុធាតុ ចំនួន
ថ្ងៃ 1
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
50 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 2
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
51 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 3
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
52 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 4
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
53 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 5
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
54 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 6
ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 40
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
55 មាសចាក់សោ 3
ថ្ងៃ 7
អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ 1
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 1
អំណោយចៃដន្យប្រចាំថ្ងៃ 1
56 មាសចាក់សោ 3

V. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ

- ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ រាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលមាសចូល game នឹងបានគិតចូលក្នុងការសន្សំ                                            
- អ្នកក្លាហានឈានដល់គោលណាមួយនឹងទទួលបានរង្វាន់ស្របនឹងគោលនោះ                                            

* ចំណាំ៖ មាសសន្សំបានត្រឹម 1 ថ្ងៃ ឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសនឹងត្រឡប់មក 0 ដើម្បីសន្សំមកពីដើម ដូច្នោះអ្នកក្លាហានត្រូវទទួលរង្វាន់ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃណា៎      

គោលបញ្ចូល រង្វាន់វត្ថុធាតុ ចំនួន
បញ្ចូលឈានដល់គោល 150 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 1
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 3
50 មឺនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 300 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 2
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 5
100 មឺនកាក់ 1
បញ្ចូលឈានដល់គោល 600 មាស
ថ្មជម្រះកិលេស 4
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 7
50 មឺនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 1500 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 3
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 10
100 មឺនកាក់ 2
បញ្ចូលឈានដល់គោល 3000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 6
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 10
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 15
100 មឺនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 15
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 15
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 20
500 មឺនកាក់ 1