[PK Legend - ណែនាំ] បង្រៀនការទិញមាស

ការណែនាំ 24-08-2020

[PK Legend - ណែនាំ] បង្រៀនការទិញមាស 

ដើម្បីជួយអ្នកក្លាហានទាំងអស់ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលមាសក្នុង game admin សូមជូនដល់អ្នកក្លាហានទាំងអស់នូវរបៀបទិញមាស។

 

ជុំហានទី  ១៖ Click ចូល link https://gamocorp.com នឹងជ្រើស  Pay Game

ជុំហានទី ២៖ ចុចបញ្ចូល

ជុំហានទី ៣៖ បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក

ជុំហានទី ៤៖ ជ្រើសរើសទម្រង់នៃការទូទាត់ប្រាក់ MIA (ប្រសិនបើអ្នកក្លាហានចង់ទូទាត់តាមរយៈ MIA) ឬមួយជ្រើស PK Legend តែប្រសិនបើចង់ទូទាត់ដោយផ្ទាល់ PK Legend។

+ ជ្រើសរើសទម្រង់ទូទាត់នឹងជ្រើសរើស

+ បញ្ចូល server គ្រប់កញ្ចប់មាស រួចចុចសម្រេចបញ្ចប់។