[PK Legend - ណែនាំ] បណ្ដាសំណួរធ្លាប់ជួបក្នុង PK Legend

ការណែនាំ 24-08-2020

បណ្ដាសំណួរធ្លាប់ជួបក្នុង PK Legend

សួស្ដីប្រិយមិត្ត !

ដើម្បីចេញដំណើរក្នុងផ្លូវសុចរិតនឹងយុត្តិធម៌ឲ្យបានងាយស្រួល សូមប្រិយមិត្តទស្សនានូវសំណួរនឹងចម្លើយព្រមទាំងមួយចំនួនបញ្ហាដែលធ្លាប់ជួបដូចតទៅនេះ៖

1. សួរ៖ ទំព័របញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់ game គឺជាអ្វី?

ឆ្លើយ៖  https://pay.gamocorp.com/

2. សួរ៖ អតា្រប្ដូ MIA ចូល game ដូចម្ដ៉េច?

ឆ្លើយ៖ 36 MIA = 60 មាស

3. សួរ៖ ត្រូវការប្ដូពាក្យសម្ងាត់និងការពារគណនីត្រូវចូលទៅទីណា?

ឆ្លើយ៖ សូមប្រិយមិត្តចុចចូលទំព័រ៖ https://id.gamocorp.com/

4. សួរ៖ តើធ្វើដូចម្ដេចទើបទទួលបាន Giftcode?

ឆ្លើយ៖ Giftcode របស់ PK Legend បានចែកចាយនៅព្រឹត្តិការណ៍លើទំព័រ Fanpage៖

https://www.facebook.com/pklegend.net/

5. សួរ៖ តើធ្វើដូចម្ដេចដម្បីចញ្ចូលបាន Giftcode ingame ?

ឆ្លើយ៖ ចុចចូលកម្រៃ => ប្ដូរអំណោយ => ចញ្ចូល Giftcode។

6. សួរ៖ តួអង្គបានបង្កើតហើយអាចលុបវិញបានទេ?

ឆ្លើយ៖ មិនអាចលុបតួអង្គបានបង្កើតទេ។

7. សួរ៖ គណនីតែមួយអាចបង្កើតតួអង្គបានប៉ុន្មានដង?

ឆ្លើយ៖ គណនីតែមួយអាចបង្កើតតួអង្គបានត្រឹមតែ ៣ ដងប៉ុណ្ណោះ។

8. សួរ៖ ឈ្មោះតួអង្គក្នុង PK Legend បានសរសរប៉ុន្មានតួអក្សរ?

ឆ្លើយ៖ 4 - 21 តួអក្សរនិងមិនត្រូវដាក់សញ្ញាហាមឃាត់។

9. សួរ៖ PK Legend បើកដំណើរការថ្ងៃណា?

ឆ្លើយ៖ PK Legend បើកដំណើរការនូវថ្ងៃទី 25/08/2020

10. សួរ៖ ទាញ game PK Legend នៅកន្លែងណា?

ឬនៅគេហទំព័រ fanpage PK Legend - Gamo ៖  https://www.facebook.com/pklegend.net/

  • ឬក៏ប្រើប្រាស់ link download នៅក្រោមនេះ៖

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.gamo.pklegend

- iOS: https://apps.apple.com/us/app/pk-legend/id1521976815

- PC: កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

11. សួរ៖ ប្រព័ន្ធសម្រាប់លេងដើម្បីបទពិសោធន៍ហ្គេម​គឺដូចម្ដេច?

- Android 7, RAM 3GB, ទំហំទំនែរ 2GB ឡើងទៅ។

- iOS 11, ទំហំទំនែរ 2GB , Iphone 6s plus ឡើងទៅ( reconmemded Iphone 7)

12. សួរ៖ PK Legend មានក្រុមបក្សអ្វីខ្លះ?

ឆ្លើយ៖ PK Legend មិនចែកតាមក្រុមបក្សទេ តែសម្រាប់តួអង្គអាចស្រាវជ្រាវបាន 11 មុខវិជ្ជាគុនរបស់ក្រុមបក្សដែលល្បីល្បាញក្នុងពិភពគុនអាចប្រើបានដោយសេរី ក្នុងនោះមានមួយចំនួនវិជ្ជាគុនដ៏កម្រដូចជា៖ ក្បាច់បាតដៃរន្ទះដប់ប្រាំបីបង្ក្រាបនាគរាជ និង កំបិតថៃជី។

13. សួរ៖ តើហេតុអ្វីកម្រិបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌប៉ុន្ដែមិនអាចស្លៀកពាក់គ្រឿងប្រដាប់បាន ?

ឆ្លើយ៖ ក្នុង PK Legend មានដំណាក់កាលត្រូវតែលោភ្លោះកម្លាំងធាតុខាងក្នុង ឬ លោភ្លោះយុទ្ធសិល្បិ៍ខាងក្នុង ពេលសម្រេចភារកិច្ចលោភ្លោះកម្លាំងធាតុខាងក្នុងគឺគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីស្លៀកពាក់គ្រឿងប្រដាប់កម្រិតខ្ពស់បាន។

14. សួរ៖ តើក្នុង PK Legend អាចរៀបការបានដែរឬទេ?

ឆ្លើយ៖ អាចរៀបការបានពេលភាគីទាំង ២ មានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាកម្រិត។

15. សួរ៖ បណ្ដាថ្មដាំបិទក្នុង PK Legend គឺជាអ្វី ?

- ថ្មត្បូងនិល៖ កើន HP, កាពារ

- ថ្មត្រាត្បូងនិល៖ កើនវាយសម្រុក, បង្ករបួសកំហឹង

16. សួរ៖ PK ត្រូវគិតពិន្ទុដូចម្ដេច? បើពិន្ទុខ្ពស់មានជះឥទ្ធិពលអ្វីទេ?

- សម្លាប់បានម្នាក់ +100 ពិន្ទុបង្ករបួស, គ្រប់ 800 ពិន្ទុនឹងត្រូវដក 30% វាយជំនាញ PVP; អតិបរិមា 1000

- ត្រូវប្រហារ +100 របួសទម្ងាន់, គ្រប់ 400 ពិន្ទុនឹងត្រូវដក 10% វាយជំនាញ PVP, អតិបរិមា 500

បើចង់បន្ថយពិន្ទុ PK គឺត្រូវទិញ ក្បួនកែកំហុស ក្នុងពាណិជ្ជនឹងបានបន្ថយ 100 ពិន្ទុឬព្យួរម៉ាស៊ីនបន្ថយ 1 ពិន្ទុ/1 នាទី

17. សួរ៖ តើលក្ខខណ្ឌណាដើម្បីបង្កើតដំណាក់អាថ៌កំបាំង? កម្រិតដំណាក់អាថ៌កំបាំងកើនដូចម្ដេច? ចំនួនសមាជិកក្នុងដំណាក់អាថ៌កំបាំងប៉ុន្មាន?

- តួអង្គឈានដល់កម្រិត 50។ ត្រូចចំណាយ 500 ម៉ឺនកាក់និង 30 មាស

- ចូលរួមសកម្មភាពដំណាក់អាថ៌កំបាំង, បូជានឹងឡើងកម្រិតដំណាក់អាថ៌កំបាំង

- ដំណាក់អាថ៌កំបាំងកម្រិតទី 1៖ ច្រើនគឺ 30 សមាជិក, ដំណាក់អាថ៌កំបាំងកម្រិតទី 2៖ ច្រើនគឺ 32 សមាជិក, កើនបណ្ដើរពេលឡើងកម្រិត។

18. សួរ៖ បណ្ដារូបបិយប័ណ្ណមានប៉ុន្មានប្រភេទ? នឹងរបៀបប្រើសប្រាស់?

- រូបបិយប័ណ្ណបានចែកចេញជា 3 ប្រភេទ៖ មាស, មាសចាក់សោ, កាក់

- មាស៖ ប្រតិបត្តិការនៅ Shop មាសនិងបណ្ដាសកម្មភាព Ingame (ចញ្ចូល)

- មាសចាក់សោ៖  ប្រតិបត្តិការនៅ Shop មាសចាក់សោ

- កាក់៖ ហាត់, ដំឡើងគ្រឿងប្រដាប់

19. សួរ៖ ប្រភពរករូបបិយប័ណ្ណក្នុង game ?

- មាស៖ ចញ្ចូល

- មាសចាក់សោ៖  បញ្ចូលជូន, លក់គ្រឿងប្រដាប់ក្នុងផ្សារទទួល

- កាក់៖  បណ្ដាសកម្មភាព ingame, កម្រៃនិងព្រឹត្តិការណ៍ជូន

20. សួរ៖ បណ្ដាបុស្ដិ៍ទទួលកំហុសរបស់ PK Legend?

ទាំងអស់បញ្ហាកំហុសពី game, កំហុសបញ្ចូលឬគណនីត្រូបានទទួលយកការស្នើនឹងជំនួយនៅ Fanpage របស់ game៖  https://www.facebook.com/pklegend.net/

ជូនពរប្រិយលេង game ដោយរីករាយ !

----------------------------------------------------

PK Legend - Gamo

ម្នាក់ឯងក្នុងពិភពលោក - ត្រួត្រាពិភពគុន