ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់
PK Legend គឺជាឈ្មោះនៃហ្គេមអនឡាញ។ នៅពេលចូលរួមលេងហ្គេមអ្នកលេងបានអានយល់ទទួលយកនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ
 1. បណ្ដាល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង
     • អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ (អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ) ហ័វកាត់គឺ "យើងខ្ញុំ "
     • "អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ " គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មកម្មវិធីហ្គេម PK Legend.
     • អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្ដាហ្គេមអនឡាញក្នុងពិភពហ្គេម ហ័វកាត់គឺ “មិត្ត” "អ្នកលេង " ឬ "អតិថិជន"។
     • សេវាកម្មល្បែង PK Legend ហ័វកាត់គឺ "សេវាកម្ម"  "Game"  ឬ "ល្បែង "។
 2. បណ្ដាល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកលេង
- បុគ្គលទាំងអស់អាចចូលរួមបានល្បែងលេង PK Legend  ដោយពួកយើងផ្តល់ ដោយមិនគិតពីអាយុឬភេទ។
- នៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលរួមលេងហ្គេម វាអាចមានពាក្យឬស្ថានភាពដែលមិនសមស្របសម្រាប់ទស្សនិកជនវ័យក្មេងមួយចំនួន។ យើងខ្ញុំមិនធានាថាបណ្ដាអ្នកលេងផ្សេងនឹងមិនផ្តល់ខ្លឹមសារដែលអាចចាត់ទុកថាមិនសមរម្យសម្រាប់អាយុវ័យនោះទេ។
3. បទប្បញ្ញត្តិនៅពេលចុះឈ្មោះគណនី
- មុនពេលចុះឈ្មោះគណនី អ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យពេញលេញ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីឈ្មោះ អាសយដ្ឋានទូរស័ព្ទ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ( ការចាំណាំ ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ករណីមិនទាន់មានឬមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ត្រូវសរសេរលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ឪពុក-ម្ដាយ)...
ចំណាំ
ព័ត៌មានទាំងនេះមិនចាប់បង្ខំទេ ប៉ុន្តែនៅពេលមានហានិភ័យឧបសគ្គនិងការខាតបង់ពេលក្រោយ យើងខ្ញុំនឹងទទួលយកត្រឹមតែករណីដែលបានបំពេញត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញ។ ករណីបំពេញខ្វះព័ត៌មានឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឡើយ។ ព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានដើម្បីគាំទ្រការទូទាត់។
 3.1 បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការដាក់ឈ្មោះ (ឈ្មោះគណនី ឈ្មោះតួអង្គ ឈ្មោះក្រុមបក្ស ... )
- ជាមួយគណនីមួយអ្នកអាចបង្កើតតួអង្គជាច្រើនដើម្បីលេងនៅក្នុងហ្គេម។ ពេលបង្កើតតួអង្គ។ អ្នកលេងត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍ដាក់ឈ្មោះដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Website របស់ហ្គេម។
- មិនដាក់ឈ្មោះនិងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹងតារាល្បីៗ ឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ។
- មិនដាក់ឈ្មោះនិងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាមាតិកាមានខ្លឹមសាប្រតិកម្ម ប្រឆាំងនឹងសាសនា  ផ្លូវតណ្ហា អំពើហិង្សា ការប្រឆាំងនឹងទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជា។
- មិនដាក់ឈ្មោះនិងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាមានមាតិកាមានខ្លឹមសាអាក់អន់លើទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងទម្រង់ណាមួយ។
- មិនដាក់ឈ្មោះនិងបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាមានមាតិកាមានខ្លឹមសាដែលរំខានឬបង្អាក់សេវាកម្មដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនក៏ដូចជាសមាជិក អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ។
- លើសពីនេះទៀតការដាក់ឈ្មោះត្រូវតែធ្វើតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់តម្រងដែលមានចំនួនជាង 30,000ពាក្យនិងក្រុមការងារ Game Master តាមដាននិងកត់ត្រាការចោទប្រកាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបំពាន។
 3.2 លេខសម្ងាត់ (Password)
- នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនី សម្រាប់គណនីអ្នកលេងនឹងមានពាក្យសម្ងាត់មួយ។ ពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលទៅក្នុងហ្គេមនិងគេហទំព័រ website ។ អ្នកលេងទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាលេខសម្ងាត់និងលេខកូដហ្គេម ប្រសិនបើពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបណាមួយ។ យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលកើតឡើង។
ចំណាំ
គោលគំនិតនៃលេខសម្ងាត់នៅទីនេះរួមមាន៖ លេខសម្ងាត់កម្រិតលេខ ១ លេខសម្ងាត់កម្រិតលេខ ២ និងសំណួរសំងាត់និងចម្លើយ។
3.3 បណ្ដាសកម្មភាពខាងក្រោមត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង
- ជាដាច់ខាតកុំប្រើកម្មវិធីឧបករណ៍ឬមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងហ្គេមឬផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការលេងធម្មតា (hack, cheat, bots…)។ រាល់ការរំលោភបំពានដែលបានរកឃើញនឹងត្រូវដោះស្រាយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។
- ការក្លែងបន្លំសមាជិកដទៃទៀត Admin Game Master (GM) បុគ្គលិក អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ… សម្រាប់គោលបំណងស្វែងរកប្រយោជន៍ខ្លួនឯង។ សូមកត់សម្គាល់ថាក្នុងករណីណាក៏ដោយ GM ឬ Admin កុំសូមណោមពររកលេខកូដសម្ងាត់និងព័ត៌មានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។
- ការផ្ញើឬបញ្ជូនព័ត៌មានណាមួយដែលខុសច្បាប់ ការបោកបញ្ឆោត ការអាម៉ាស់មុខ ការមើលងាយ ការគំរាមកំហែង ការរំលោភបំពាន ការស្អប់ខ្ពើមការញុះញង់ ... ឬផ្ទុយពីបទដ្ឋានសីលធម៌ទូទៅនៃសង្គមគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយឬការលើកទឹកចិត្តដែលអាចបង្កើតជាបទឧក្រិដ្ឋឬការរំលោភបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃច្បាប់ជាតិក្នុងស្រុកជាតិឬបរទេស។
- ផ្ញើឬបញ្ជូនទំរង់ណាមួយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការស្នើសុំលិខិតខ្សែសង្វាក់ឱកាសវិនិយោគឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មណាមួយលើកលែងតែយើងមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីយើងខ្ញុំ។
- ផ្ញើឬអាប់ឡូតផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផលិតឡើងវិញឬចែកចាយតាមរបៀបដែលមាតិកាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ PK Legend ឬបង្កើតបំរែបំរួលខ្លឹមសារនោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។
- នៅពេលរកឃើញកំហុសហ្គេម សូមជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំភ្លាមៗតាមរយៈបណ្តាញជំនួយដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរយៈពេលទូទាំងប្រតិបត្តិការសកម្មរបស់ PK Legend។
4. កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅ
4.1 ការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារនៃហ្គេម Legend
- យើងខ្ញុំអាច - តាមឆន្ទានុសិទ្ធិដាច់ខាតរបស់យើងនិងនៅពេលណាមួយ - បន្ថែមកែប្រែឬលុបព័ត៌មានណាមួយក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរបទបង្ហាញសមាសធាតុឬមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងការផ្លាស់ប្តូរទេអ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបាន។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបន្តរបស់អ្នកដូចការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។
4.2  ផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិ
- យើងខ្ញុំពេញសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដែលមិនសមស្របនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងការផ្លាស់ប្តូរទេអ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបាន។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបន្តរបស់អ្នកស្មើនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។ 
4.3 ការរំខាននៃសេវាកម្ម
- យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់សេវាកម្មក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការជួសជុលនិងថែទាំឧបករណ៍ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកលេងជាមុននៅលើគេហទំព័រ Web ផ្លូវការរបស់ហ្គេម។
យើងខ្ញុំមិនធានាអ្នកលេងថាអ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលណាមួយឡើយ។
- អ្នកទទួលស្គាល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំអាចត្រូវបានរំខានដោយហេតុផលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជា៖ ភ្លើងអគ្គិរកម្មរកុះ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ អគ្គិភ័យ ...។ យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំខានសេវាកម្មការពន្យាពេលឬការខកខានក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដោយសារតែហេតុផលខាងលើ។
4.4 ហាមឃាត់ការចូល
- យើងខ្ញុំពេញសិទ្ធិគ្រប់ពេលដើម្បីហាមប្រាមឬបដិសេធការចូលប្រើរបស់អ្នកលើហ្គេម Legend ឬផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធភ្លាមៗនិងគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនប្រសិនបើយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកមាន ការរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនៃបទបញ្ញត្តិនានាឬការហាមឃាត់ឬការបដិសេធបែបនេះដែលសមស្របនិងចាំបាច់។
- ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីស៊ើបអង្កេតទំនួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអ្នករំលោភ។
4.5 បទបញ្ញត្តិស្តីពីការជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់
- ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលរួម បើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហារឺមានបញ្ហាណាមួយត្រូវការ GM ជំនួយគាំទ្រ សូមជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ GM ឬមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃមានកំហុស។
•    ប្រសិនបើមិនមានការជូនដំណឹងលើសពី ៧ ថ្ងៃឬការជូនដំណឹងអំពីការពន្យាពេលទេនោះយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនជំនួយករណីនោះ។
• នៅពេលទទួលបានសារកំហុសពេលវេលាជំនួយយឺតបំផុតសម្រាប់អ្នកគឺក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការនិង ២៤ ម៉ោងសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃសម្រាកបុណ្យទាន។
 4.6 បទបញ្ញត្តិស្តីពីសំណង
- យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងហ្គេមទេ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ខូចខាតឬការទាមទារណាទាក់ទងនឹងការលក់ដូរធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងហ្គេមនោះទេ។
- អ្នកយលព្រមសមស្របធានានឹងពាររក្សាឲ្យ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ។ នាយក បណ្ដាបុគ្គលិក និយោជិកភាគទុនិកភ្នាក់ងារអតិថិជននិងដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីបាត់បង់ពាក្យបណ្តឹងនិងចំណាយឡើយ។ (រួមទាំងថ្លៃមេធាវីសមរម្យ) ត្រូវទាមទារដោយភាគីទីបីដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកផ្សេងទៀត។
4.7 បញ្ចប់សេវាកម្ម
- អ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ការជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំនិងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការព្យួរគណនីរបស់អ្នកដើម្បីស៊ើបអង្កេតឬការលុបចោលដើម្បីដោះស្រាយការបំពាន។ ប្រសិនបើសេវាកម្មត្រូវបានលុបចោលអ្នកត្រូវតែទទួលយកលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ មានសិទ្ធិព្យួរគណនីរបស់អ្នកជាបន្ទាន់នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនប្រសិនបើអ្នករំលោភលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬបទបញ្ញតិ្តនៃហ្គេម។
4.8 ព៌តមាននៃភាគីទី៣
- ព៌តមានបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងប្រព័ន្ធ PK Legend អាចមានព័ត៌មានពីភាគីទី៣ ឬជ្រើសរើសពីប្រភពផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានបែបនេះមិនបានចាត់ទុកថាជាអនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមនៃ PK Legend ឲ្យមនុស្ស ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយ។
- យើងខ្ញុំមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនិងមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ដូច្នោះយើងខ្ញុំមិនទទួលយកការខុសត្រូវណាមួយចំពោះព័ត៌មានបែបនេះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានបែបនេះដោយចំណេះដឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការប្រថុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
4.9 បណ្តាញភ្ជាប់ទៅនិងមកពីប្រព័ន្ធ
- បណ្តាញតំណភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធនៃ PK Legend អាចនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ website ផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រម គ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវឬតម្លៃសុពលភាពនៃព័ត៌មានណាមួយដែលបណ្ដា website ផ្តល់ជូន។
- បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ website ផ្សេងទៀតមិនបង្កើតការយល់ព្រមរបស់ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ព័ត៌មានផលិតផលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬឯកសារផ្សេងទៀតនៅគេហទំព័រ website នោះ
4.10 កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
- រាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្គេម PK Legend ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ឬផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ឲ្យ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ដូច្នោះបណ្ដាសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវប